Ban Quản Lý Him Lam Phú An tiến hành vệ sinh tuyến đường Thủy Lợi

Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, đội ngũ nhân viên vệ sinh tại Him Lam Phú An đã tiến hành quét dọn, phát quang tuyến đường Thủy Lợi, đặc biệt là khu vực trạm trung chuyển rác.
Đây là công tác thường kỳ của Ban quản lý nhằm cải thiện tình trạng mất vệ sinh quanh khu vực này.