Báo cáo từ Công ty CP giấy Xuân Đức

BÁO CÁO TỪ CÔNG TY CP GIẤY XUÂN ĐỨC
V/v thực hiện các giải pháp khắc phục giảm thiểu khí thải, tiến ồn và định hướng hoạt động của Công ty.
Xin trân trọng gửi đến Quý cư dân tại KCH Him Lam Phú An!