THÔNG BÁO : V/v Kế hoạch kiểm tra phòng cháy & chữa cháy năm 2019 tại Khu căn hộ Him Lam Phú An

Kính gửi: Quý khách hàng tại Khu căn hộ Him Lam Phú An
Để duy trì công tác đảm bảo an toàn Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) trong khu căn hộ Him Lam Phú An. Ban quản lý xin thông báo đến Quý khách hàng Bảng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hằng tháng trong năm 2019 tại chung cư, chi tiết được thể hiện trong văn bản đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!