THÔNG TIN ĐẾN CƯ DÂN: V/v Đo quan trắc khí thải tại nguồn tại Công Ty CP Giấy Xuân Đức và quan trắc môi trường xung quanh tại Khu căn hộ HIM LAM PHÚ AN

Vào lúc 04h00 ngày 10/10/2019 Ban quản trị phối hợp cùng Chính quyền địa Phương gồm Đại diện quận, phường và BQL cùng tiến hành với đơn vị đo quan trắc môi trường của Phân Viện Khoa Học An Toàn Vệ sinh Lao Động và Bảo Vệ Môi Trường Miền Nam (SNIOSH) tiến hành thực hiện đo quan trắc khí thải tại nguồn tại Công Ty CP Giấy Xuân Đức và quan trắc môi trường xung quanh tại Khu căn hộ HIM LAM PHÚ AN.
Thời gian thực hiện đo trong vòng 24h00 kể từ lúc 04h00 ngày 10/10/2019 đến 04h00 ngày 11/10/2019.
Kính mong bà con cư dân bớt chút thời gian cùng tham gia giam sát trong thời gian đo nêu trên.