THÔNG BÁO: V/v Triển khai sử dụng bàn bóng bàn tại Khu căn hộ Him Lam Phú An

Kính gửi: Quý khách hàng tại Khu căn hộ Him Lam Phú An
Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và đảm bảo chất lượng sống cho Quý khách hàng đang sinh sống tại KCH, Ban quản lý đã bố trí 2 bộ bóng bàn đặt tại Phòng sinh hoạt cộng đồng tầng 17 Block C, thời gian sử dụng và cách thức đăng ký được thể hiện trong thông báo đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!