V/v Tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy và chữa cháy đến Quý khách hàng tại Khu căn hộ Him Lam Phú An

Kính gửi Quý khách hàng tại Khu căn hộ Him Lam Phú An.
Nhằm tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đến Quý khách hàng. Nay, BQL xin thông báo đến Quý khách hàng về việc triển khai tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị chữa cháy và hướng thoát hiểm tại các tầng trong tòa nhà, nội dung cụ thể được thể hiện trong Thông báo đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!