V/v Thực hiện kiểm định nước sinh hoạt định kỳ

Kính gửi Quý khách hàng tại Khu căn hộ Him Lam Phú An
Thực hiện việc kiểm định nước sinh hoạt tại KCH Him Lam Phú An. Nay BQL xin thông báo nội dung thực hiện kiểm định nước như sau:
Vui lòng xem chi tiết trong văn bản đính kèm
Xin trân trọng cảm ơn!