THÔNG BÁO: V/v xác nhận chủ sở hữu của xe tại Khu căn hộ Him Lam Phú An

Hiện nay, tại bãi xe tầng hầm có 3 chiếc xe máy mang biển số 59E1-21706, 59E1-59989, 47P3-3423 và 2 chiếc xe đạp. Những chiếc xe này khách hàng gửi theo hình thức vãng lai và đã lưu giữ trong khoảng thời gian hơn 3 tháng.
Để tránh tình trạng phát sinh phí nhiều trong thời gian dài lưu giữ cũng như rò rỉ nhiên liệu gây mất an toàn cho bãi xe. BQL kính đề nghị Chủ sở hữu của những chiếc xe trên vui lòng liên hệ với BQL trước ngày 3/5/2019 để làm thủ tục mang xe ra khỏi bãi xe.
Xin trân trọng cảm ơn!