THÔNG BÁO: V/v Thực hiện quy định PCCC tại Khu căn hộ Him Lam Phú An.

 Nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản, an toàn PCCC tại Khu căn hộ Him Lam Phú An, Ban quản lý kính đề nghị Quý khách hàng lưu ý thực hiện một số công tác sau: (Xem văn bản đính kèm)

 Kính mong nhận được sự hợp tác tốt nhất từ Quý khách hàng.