THÔNG BÁO: V/v Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019

Kính gửi quý khách hàng tại KCH Him Lam Phú An
Để đảm bảo hoạt động của Tòa nhà trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2019, Ban quản lý xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về thời gian nghỉ lễ và làm việc của các bộ phận, cụ thể được thể hiện trong văn bản đính kèm.
Xin trân trọng cảm ơn!