THÔNG BÁO: V/v Cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban quản lý KCH Him Lam Phú An xin gửi đến Quý cư dân kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở của UBND Phường Phước Long A.

🔹 Thời gian bắt đầu từ 0h ngày 1 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019

Nội dung chi tiết được đính kèm bên dưới.
Xin cảm ơn!