THÔNG BÁO: V/v Cảnh báo mùa mưa

Kính gửi Quý khách hàng,

Nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe và tài sản của Quý khách hàng trong mùa mưa tại Khu căn hộ Him Lam Phú An. Ban quản lý kính thông báo đến Quý khách hàng lưu ý thực hiện một số công tác.

Ban quản lý rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác của Quý khách hàng.