xem biểu phí hàng tháng

VD 01 - 03: Tầng 1, căn số 3
Nhập mã phụ (4 SĐT cuối)

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam
Ban Quản lý chung cư Him Lam Phú An

Ký hiệu (Symbol) Ngày (Date)

Giấy báo các loại phí (Payment notification)

Khách hàng (Customer) Mã KH (Customer code)
Số nhân khẩu ((Number of people) Mã căn hộ (Apartment code)
Stt(No.) nội dung thanh toán (Content of Payment) đơn vị tính (Unit) kỳ trước (Previous period) kỳ này (Present period) mức tiêu thụ (Consumption) đơn giá (Unit Price) thành tiền (Amount)
1 Nước (Water) m3
m3 Mức 1 (First norm)
m3 Mức 2 (Second norm)
m3 Mức 3 (Third norm)
2 Phí dịch vụ (Service fee)
Phí quản lý (Management fee) m2
Phí thu gom rác (Garbage fee) căn
Phí giữ xe (Parking fee) chiếc/tháng
(Xe ô tô - Car)
chiếc/tháng
(Xe máy - Motobike)
chiếc/tháng
(Xe đạp - Bicycle)
3 Nợ trước (Previous debt)
Tổng cộng số tiền thanh toán phát sinh trong kỳ  (Total payments of the period): (1)+(2)+(3)