THÔNG BÁO: V/v Chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020 cho trẻ từ 5 - 6 tuổi tại KCH Him Lam Phú An

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, UBND Phường Phước Long A, Quận 9 yêu cầu BQL Khu căn hộ thông báo đến Quý khách hàng đang sinh sống tại KCH có con em từ 5-6 tuổi cung cấp thông tin và thủ tục cho Phường, nội dung thực hiện cụ thể được thể hiện trong file đính kèm bên dưới.